Αίτημα πρόσβασης δεδομένων

Πλέον για λόγους ασφαλείας η αίτηση προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο τηλεφωνικά, δηλώνοντας το email σας, ώστε να σας στείλουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Το αντίγραφο αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα έχετε εισάγει για την διεκπαιρέωση των παραγγελιών σας.


Δεν διατηρούνται, ούτε αποθηκεύονται άλλα δεδομένα πέρα απο τα απαραίτητα για την διεκπαιρέωση παραγγελιών και δεδομένα για τα οποία έχετε συναινέσει. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή ή επεξεργασία των δεδομένων σας οποιαδήποτε στιγμή.